ReadyPlanet.com
dot dot


ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane 

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Booking.com

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว, TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว
KE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

WEATHER,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

EXCHANGE,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

Gyeonggi-do,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KANGWON-DO,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air lane

KOREA FESTIVAL,ทัวร์เกาหลี,เที่ยวเกาหลี,เกาหลี,ทัวร์,กรุ๊ปทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,โรงแรม,ล่าม,มัคคุเทศก์,ตั๋วเครื่องบิน,การท่องเที่ยว,

KOREA FOOD,TourKorea,Tour,Travel Korea,Travel,Group Tour,Package Tour,Guide,Interpreter,Ticket Airway,Ticket Air laneKOREA SPARKLING TALENT CONTEST BY KOREA CENTER TRAVEL

KOREA SPARKLING TALENT CONTEST BY

KOREA CENTER TRAVEL

 

เพื่อเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว และสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ในประเทศเกาหลีใต้มากขึ้น ทางบริษัทโคเรียเซ็นเตอร์แทรเวล โดยการสนับสนุนของ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ได้จัดโครงการ KOREA SPARKLING TALENT CONTEST BY KOREA CENTER TRAVEL เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าประกวดการแสดงความสามารถต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลี โดยไม่จำกัดเพศ, อายุ และประเภทของการแสดง (เช่น ร้องเพลง, เต้น K-pop หรือความสามารถด้านอื่นๆ ที่มีกลิ่นไอของความเป็นเกาหลี) 

กำหนดการแข่งขัน

1-28 สิงหาคม 52 :    เปิดรับสมัครผู้ร่วมแข่งขัน (ผู้ร่วมแข่งขัน 1 ทีม (ไม่จำกัดจำนวนคน) ไม่จำกัดเพศ และอายุ) Download ใบสมัคร แล้วกรอกรายละเอียดส่งกลับมาที่ บริษัทโคเรียเซ็นเตอร์ koreacenter@hotmail.com, korea_center@yahoo.com

31 สิงหาคม 52 :      บริษัทฯ ติดต่อผู้สมัคร เพื่อกำหนดการนัดหมายเกี่ยวกับเข้าแข่งขัน ณ เวทีงานงาน ไทยเที่ยวไทยครั้งที่16 และ ท่องเที่ยวทั่วโลก 2009”

03-04 กันยายน 52 : ประกวดรอบรองชนะเลิศ และประกาศผล ผู้เข้ารอบ ณ เวทีงาน ไทยเที่ยวไทยครั้งที่16 และ ท่องเที่ยวทั่วโลก 2009” เวลา 19:00-20:00 น.

05 กันยายน 52 :      ประกวดรอบรองชนะเลิศ และประกาศผล ผู้เข้ารอบ ณ เวทีงาน ไทยเที่ยวไทยครั้งที่16 และ ท่องเที่ยวทั่วโลก 2009” เวลา 15:00-16:00 น.

06 กันยายน 52 :      ประกวดรอบชิงชนะเลิศ พร้อมทั้งมอบของรางวัล ณ เวทีงาน ไทยเที่ยวไทยครั้งที่16 และ ท่องเที่ยวทั่วโลก 2009” เวลา 15:00-16:00 น.

(ผู้แข่งขันต้องนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ในที่ใช้การแสดงมาเอง)

 

***คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด***

 

ของรางวัล

ทีมที่ชนะเลิศได้รับ แพ็คเก็จท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล

 

Download ใบสมัครที่นี่
กิจกรรมของโคเรียเซ็นเตอร์

Pre-Sale at KTO (KOREA TOURISM ORGANIZATION) article
Pre-Sale at THE MALL
บรรยากาศจากงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่19 และเที่ยวทั่วโลก 2010 วันที่ 2-5 ก.ย. 53 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
บรรยากาศจากงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่18 และเที่ยวทั่วโลก 2010 วันที่ 11-14 มี.ค. 53 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
บรรยากาศจากงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก 2010 วันที่ 25-28 ก.พ. 53 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
KOREA CENTER TRAVEL ร่วมกับ รายการ 07SHOW มอบรางวัล แพ็คเกจทัวร์ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โซลให้กับผู้ชนะการประกวด
Korea Center Travel กับงาน12 Plus Day 26 Sep 09
บรรยากาศจากงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่16 และเที่ยวทั่วโลก 2009 วันที่3-6 ก.ย. 52 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
บรรยากาศจากงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่15 และเที่ยวทั่วโลก 2009 วันที่ 5-8 มี.ค. 52 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
บรรยากาศจากงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก 2009 วันที่ 23-26 ก.พ. 52 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่-น้องชาว "โคเรียเซ็นเตอร์แทรเวล" ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ จังหวัด กาญจนบุรี วันที่ 20-21 ก.ย 2551
โคเรียเซ็นเตอร์แทรเวล คืนกำไรให้กับสังคมด้วยการเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านบางแค 2
บรรยากาศจากงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่13 และเที่ยวทั่วโลก 2008 วันที่4-7 ก.ย. 51 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
"Korea Center" ชวนผจญภัย ลุ้นท่องแดนเกาหลี กับ "นาค"
บรรยากาศจากงานเที่ยวทั่วโลก ครั้งที่ 12 วันที่ 6-9 มี.ค. 51 ที่ศูนย์ฯสิริกิติ์
Korea Sparkling 2007 Fun Ski & Snow Festival article
จูมง...มหาบุรุษกู้บัลลังก์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท โคเรียเซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 60/59 หมู่ที่ 5 ซ.บางศรีเมือง 1/13 (ซ.รัชชพล) ถ.บางศรีเมือง 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 081-816-5533 แฟ็กซ์. - Email:koreacenter@hotmail.com,korea-center@yahoo.com

Booking.com